תוכן עניינים

אביזרים לעדשות

ביונטים         פילטרים         נזקים משימוש בפילטרים         תועלת בשימוש בפילטר         סוגי פילטרים         מגני שמש         טבעות הארכה         טלקונברטרים         טבעות הגדלה         טבעות הרחבה והצרה         טבעת היפוך        

ביונטים (Bayonet)

למרבה הצער, אין אפשרות להרכיב כל עדשת רפלקס 35 מ"מ על כל מצלמת רפלקס 35 מ"מ. לרוב החברות יש "ביונט" או mount, כלומר ממשק מכני ואלקטרוני קנייני של אותה חברה. חברות מסוימות רשאיות להשתמש בביונטים של חברות אחרות. במקרים מסוימים אותה חברה החליפה ביונט כדי לתמוך בטכנולוגיות חדשות, כלומר שהעדשות הישנות שלה לא נתמכות על ידי הגופים החדשים.

ביונטים נפוצים:
קנון EF – גופים של קנון; עדשות קנון, סיגמה, טמרון, טוקינה
ניקון F – גופים של ניקון, פוג'י, קודאק; עדשות של ניקור, סיגמה, טמרון, טוקינה, צייס
4/3 – גופים של  אולימפוס, פנסוניק, לייקה; עדשות זויקו, סיגמה, לייקה
פנטקס – גופים של פנטקס; עדשות פנטקס, סיגמה, טמרון, צייס
מינולטה – גופים של  סוני; עדשות מינולטה, סיגמה, טמרון, טוקינה, סוני
למעלה

פילטרים

אפשר להרכיב על העדשה, לרוב בצידה הקדמי, אך במקרים מסוימים גם בצידה האחורי, פילטרים למטרות שונות. השימוש בפילטרים היה נפוץ מאד בתקופת הצילום האנלוגי. עם המעבר לצילום דיגיטלי הצורך בפילטרים הצטמצם, מאחר ואפשר להשיג כמעט את כל האפקטים שהפילטרים יצרו, על ידי שימוש בפוטושופ.
למעלה

נזקים משימוש בפילטרים

פילטר באיכות אופטית לא טובה יוכל להזיק משמעותית לאיכות התמונה.
שריטה על הפילטר (או על האלמנט הקדמי של העדשה) לרוב לא תוריד משמעותית את איכות התמונה.
למעלה

תועלת בשימוש בפילטר

הסיבה הנפוצה כיום לשימוש בפילטר הינה הגנה מפני לכלוך, שריטות ושברים באלמנט הקדמי של העדשה. לעדשות במחיר של אלפי דולרים בהחלט יש הגיון לשים פילטר טוב ויקר בצידן הקדמי, על מנת להאריך את חייהן.
למעלה

סוגי פילטרים

פילטר מגן – פילטר ללא פעולה אופטית, שמטרתו היחידה היא הגנה על האלמנט הקדמי של העדשה.
פילטר UV / Haze – פילטר שמסנן קרינה אולטרה סגולה. פעולתו, במיוחד במצלמות דיגיטליות, כמעט ואינה מורגשת, והוא בשימוש בעיקר כפילטר מגן.
פילטר סקיילייט (skylight) –מקרה דומה לפילטר UV.
פילטר ניוטרל דנסיטי (neutral density) – פילטר שמוריד את כמות האור שמועבר דרך העדשה. קיימים פילטרים בדרגות שונות של האפלה. מטרתו היא לאפשר שימוש במהירות חשיפה נמוכה או בצמצם פתוח, כאשר קיים יותר מדי אור בסצנה.
פילטר אינפרא אדום – לכאורה מאפשר צילום אינפרא אדום. עם זאת ברוב המצלמות הדיגיטליות של ימינו, עיקר קרינת האינפרא אדום מסוננת בתוך המצלמה, ולכן הפילטר הזה לא יביא לתוצאות טובות. במצלמות ללא פילטר פנימי, או במצלמות פילם, הפילטר יהיה יעיל.
פילטר מקטב (polarizer) –מעביר קרני אור בקיטוב מסוים בלבד. השימוש הנפוץ הוא לתת לשמיים צבע עמוק כאשר הם מאד מוארים ויוצאים בהירים מדי בצילום - את הפעולה הזאת אפשר לשחזר בקלות בפוטושופ. פעולה אחרת היא העלמת השתקפויות על גבי עצמים מבריקים – זאת פעולה אופטית שאינה ניתנת לביצוע בפוטושופ.
פילטר צבעוני – משנה את צבע התמונה (ארכאי בעידן הדיגיטלי)
פילטר מדורג \ חצוי – פילטר שחלקו מוכהה וחלקו שקוף. המעבר בין החלקים יכול להיות חד או מדורג. לשימוש בסצנות שמחולקות לשני חלקים עם מצב אור שונה.
למעלה

מגני שמש

מגן שמש (hood) יגיע באופן רגיל עם עדשה. לעדשות מסוימות לא מסופק מגן שמש, ולפעמים אפילו אין אפשרות לרכוש אותו בנפרד – בין אם בגלל שהעדשה בסיסית מדי, או שהיא כל כך טובה (חסינה מפלייר) שאין לה צורך במגן שמש.

פעולתו העיקרית של מגן השמש היא מניעת פלייר (flare), כלומר קרני אור שנכנסות אל תוך העדשה ישירות מתוך מקור אור (למשל שמש או פנס). באופן כללי לרוב נעדיף שמקורות אור לא יהיו בשדה הראיה של האלמנט הקדמי של העדשה. מקרה כזה יגרום במקרים רבים לתופעות צבעוניות שונות בצילום, שלרוב אינן רצויות, אם כי לפעמים  האפקטים האלה הם רצויים ואף מתוכננים.

בנוסף, מגן השמש משמש להגנה על האלמנט הקדמי של העדשה מפני נזקים. המהדרים משתמשים רק במגן שמש להגנה על העדשה במקום בפילטר מגן. שימוש זה אכן מצמצם למינימום את ההפרעה האופטית של הפילטר, אך משאיר את העדשה חשופה לנזקים.
למעלה

טבעות הארכה (extention tubes)

טבעות הארכה הינן טבעות המורכבות בין העדשה לבין גוף המצלמה, שאינם מכילים אלמנטים אופטיים. הן מקצרות את מרחק המיקוד המינימלי של העדשה, ובכך מאפשרות הגדלה יותר גדולה של האובייקט.
  טבעות הארכה
  טבעות הארכה


למרות שאין בהן אלמנטים אופטיים כלשהם, עדיין ברוב המקרים שימוש בטבעת הארכה יביא לירידה באיכות התמונה, כי העדשה תעבוד לא במצב האופטימלי שעבורו תוכננה. טבעת הארכה טובה תחבר את כל המגעים החשמליים של העדשה עם המגעים המתאימים להם על גוף המצלמה, כך שמנגנוני החשיפה, המדידה והמיקוד יוכלו להמשיך לעבוד.
למעלה

טלקונברטרים (Teleconverters)

טלקונברטר הינו טבעת המכילה אלמנטים אופטיים המורכבת בין העדשה לגוף המצלמה. מטרתו של הטלקונברטר היא להאריך את אורך המוקד של העדשה, כלומר להופכה לטלסקופית יותר. טלקונברטר טוב מחבר את כל המגעים החשמליים של העדשה עם המגעים המתאימים להם על גוף המצלמה, כך שמנגנוני החשיפה, המדידה והמיקוד ימשיכו לעבוד.

קיימים טלקונברטרים בשיעורי הגדלות שונים. הנפוצים הם: 1.4x, 2x, 3x
טלקונברטרים מורידים מהאיכות האופטית של העדשה. כמו כן, לא כל עדשה מתאימה לשימוש עם טלקונברטר. אם משתמשים בקונברטר 1.4 איכותי על גבי עדשה שמתאימה לו, האיכות תרד במידה מועטה. הקונברטרים הגדולים יותר יפגעו באיכות התמונה באופן מורגש.

טלקונברטר מוריד ממפתח הצמצם המקסימלי של העדשה. כלומר, עדשה עם מפתח 2.8 עם קונברטר 1.4, תהפוך לעדשה עם מפתח 4. כל גוף מסוגל להפעיל מיקוד אוטומטי רק עם עדשות עם מפתח מסוים ומעלה, כלומר שייתכן מצב שהוספת טלקונברטר לעדשה תביא למצב שהמיקוד האוטומטי יפסיק לעבוד.
למעלה

טבעות הגדלה (Close Up Lens)

אלו טבעות המכילות אלמנט אופטי שמורכבות על העדשה בצידה הקדמי. הן מאפשרות לעדשה להתמקד על אובייקטים במרחק קצר יותר ממה  שנתוני העדשה המקוריים מאפשרים, וכך מגדילים את התמונה המתקבלת. טבעות הגדלה פוגעות משמעותית באיכות התמונה ואינן מומלצות לשימוש מקצועי.
למעלה

טבעות הרחבה והצרה (step up / step down ring)

אלה טבעות שמורכבות על צידה הקדמי של העדשה ומאפשרות להרכיב על עדשה בעלת קוטר קדמי מסוים, פילטר בעל קוטר שונה.
למעלה

טבעת היפוך (Reversing Ring)

מאפשרת להרכיב את העדשה על המצלמה כשצידה הקדמי אחורה(עדשה הפוכה). צורת הרכבה זאת מאפשרת לעדשה רגילה להגיע לשיעורי הגדלה גבוהים מאד, וכך לצלם עצמים קטנים מאד.
למעלה